Benchmarking – analiza ceny transferowej

Analiza porównawcza – w czym nam jest pomocna

Benchmark cen transferowych, czy inaczej analiza porównawcza to podstawowe, a zarazem bardzo przydatne narzędzie wykorzystywane podczas sporządzania dokumentacji podatkowych. Narzędzie to jest przydatne zarówno dla podatników jak i władz skarbowych, w celu stwierdzenia czy warunki, które zostały ustalone przez powiązane podmioty w zawieranych przez nie transakcjach mają charakter „rynkowy”, czyli nie różnią się od tych jakie mogłyby być ustalone między niepowiązanymi ze sobą podmiotami gospodarczymi. Jeżeli spojrzymy na ogólne zasady przeprowadzenia analizy porównawczej to jesteśmy w stanie wyróżnić jej dwa rodzaje ze względu na źródło danych porównywalnych oraz sposób przeprowadzenia  samych analiz.

W ramach świadczonych usług wykonujemy porównania wewnętrzne oraz porównania zewnętrzne, porównania na poziomie transakcji oraz porównania na poziomie działalności podmiotu, a jest to zależne od specyfiki działania podatników, których analiza ta dotyczy i dostosowane pod konkretne warunki transakcyjne jakie są dokonywane.