Umowy o podziale kosztów (CCA)

Umowy o podziale kosztów (Cost Contriubution Agreements, CCA) są bardzo popularnym rozwiązaniem w grupach kapitałowych. Umowa CCA została zdefiniowania w punkcie 8.3 wytycznych OECD. Zgodnie z […]

Czytaj więcej

Ceny transferowe – analiza ryzyka

W ramach inicjatywy BEPS realizowanej przez OECD od roku 2013 analizowane są również kwestie cen transferowych. Kwestii cen transferowych poświęcono wprost Działania od 8-10, a więc […]

Czytaj więcej