Jakie grożą ci sankcje

Sankcje które grożą podatnikowi który nie wykona obowiązkowej dokumentacji podatkowej cen transferowych można podzielić na: – sankcje podatkowe, Podstawową sankcją jest 50% stawka podatkowa. Sankcja określona […]

Czytaj więcej

Kontrole cen transferowych

Ministerstwo Finansów wydało komunikat dotyczący kontroli transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Z komunikatu wynika, że fiskus bada nie tylko ceny transferowe stosowane pomiędzy podmiotami powiązanymi ale również […]

Czytaj więcej

Dokumentacja cen transferowych 2017: transakcje istotne

Nie każda transakcja z podmiotem powiązanym podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu. Przepisy posługują się pojęciem „transakcji lub innego zdarzenia mającego istotny wpływa na wysokość dochodu (straty)” (dalej jako […]

Czytaj więcej

Umowy o podziale kosztów (CCA)

Umowy o podziale kosztów (Cost Contriubution Agreements, CCA) są bardzo popularnym rozwiązaniem w grupach kapitałowych. Umowa CCA została zdefiniowania w punkcie 8.3 wytycznych OECD. Zgodnie z […]

Czytaj więcej