Ceny transferowe – czym są?

Zacznijmy od tego czym jest cena.

Pojęcie ceny definiowane jest jako wartość – głównie wyrażona w wartości pieniężnej – którą kupujący jest w stanie zapłacić sprzedającemu. Cena dotyczyć może przykładowo usługi lub towaru.

Ceny transferowe

Ceny transferowe

 

Z perspektywy prawa podatkowego ceny transferowe mają ogromne znaczenie.

Cena transferowa (inaczej cena transakcyjna) – to cena która jest stosowana między podmiotami powiązanymi w wykonywanych transakcjach.

Stosowane Cen transferowych w transakcjach mogą mieć decydujący wpływ na ostateczną wysokość zysków lub strat w poszczególnych segmentach grupy kapitałowej, a ostatecznie także na znaczenie grupy na tle innych przedsiębiorstw.

 

 

Masz kontrolę ceny transferowe? Skontaktuj się z nami.