Dokumentacja Cen Transferowych

Dokumentacja cen transferowych

Wykonywanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wiąże się z dodatkowymi obciążeniami administracyjnymi a także z wysokim ryzykiem podatkowym.

kontrola_cen_transferowych

Dokumentacja cen transferowych jest jednym z obciążeń administracyjnych.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych – kiedy należy sporządzić dokumentację?

Przepisy prawa podatkowego określają obowiązek prowadzenia i przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych.

Obowiązek sporządzenia dokumentacja cen transferowych dotyczy podatników, którzy:

– zrealizowali transakcję z podmiotem powiązanym  (rodzinnie, osobowo lub kapitałowo), bądź zrealizowali transakcję z podmiotem mającym swą siedzibę, zarząd bądź miejsce zamieszkania, w krajach raju,

– w przypadku gdy kwota transakcji przewyższa równowartość  wyrażonego w euro limitu. Limit transakcyjny określony jest w ustawach PIT i CIT.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych – co powinna zawierać?

Zgodnie z art.. 9a ustawy CIT oraz art. 25a ustawy PIT dokumentacja podatkowa powinna obejmować:

– określenie funkcji. Przedstawienie funkcji którą spełniając podmioty uczestniczące w transakcji,

– określenie wszystkich kosztów możliwych do przewidzenia związanych z transakcja a także jej formę i termin opłaty transakcji,

– metodę i sposób kalkulacji zysków a także określenie ceny transakcji podmiotu,

– określenie strategii gospodarczej,

– wskazanie innych czynników,

– określenie korzyści oczekiwanych.

Dokumentacja podatkowa cen transferowych jest wymogiem formalno-prawnym.

Obejmuje przygotowanie dokumentu, w którym transakcja – która podlega obowiązkowi sporządzenia dokumentacji – powinna zostać sporządzona w oparciu o zakres informacji określony szczegółowo przepisami prawa.

Zostało CI 7 dni? Skontaktuj się z nami, pomożemy.

Kontrola cen transferowych? Przygotowanie dokumentacja cen transferowych,  ceny transferowe.