Dokumentacja podatkowa cen transferowych

Jak prawidłowo przygotować dokumentacja podatkowa cen transferowych?

Aby prawidłowo przygotować dokumentację cen transferowych a także analizę porównywalności, podatnik musi zgromadzić wiele informacji.

Gromadzone informacje mogą dotyczyć samej transakcji pomiędzy podmiotami realizującymi transakcję, oraz danych o aktualnym stanie rynkowym i konkurencji.

Pozyskiwanie informacji – metody podstawowe:

  • analiza źródłowych dokumentów (umowy, cenniki, rozmowy bezpośrednie z osobami odpowiedzialnymi za przebieg przeprowadzanej transakcji),
  • zdobycie wiedzy na temat transakcji, od podmiotów którzy posiadają własne bazy danych lub   specjalistów, którzy zajmują się gospodarczym wywiadem.

dokumentacja cen transferowych

Obowiązek przygotowania dokumentacji podatkowej cen transferowych

Dokumentacja podatkowa cen transferowych powinna zostać sporządzona w przypadku wykonania transakcji między podmiotami powiązanymi.

Określanie limitów transakcji ceny transferowej.

W przypadku gdy kwota łączna transakcji przekroczy:

  • 100 000 EUR – w przypadku gdy wartość transakcji nie przekracza 20%,
  • 20 000 EUR – w przypadku gdy transakcje zostały wykonane z podmiotem posiadającym siedzibę lub miejsce zamieszkania bądź zarząd  na terytorium kraju który stosuje szkodliwą podatkową konkurencje,
  • 30 000 EUR –  w transakcjach od świadczenia usług, sprzedaży bądź,
  • 50 000 EUR – w przypadku pozostałych transakcji,

Za niewykonanie obowiązkowej dokumentacja cen transferowych grożą sankcje, które dzielą się na:

  • karne,
  • karno-skarbowe,
  • podatkowe.

 

Musisz wykonać dokumentacja podatkowa cen transferowych?
Ceny transferowe, dokumentacja cen transferowych?
Zostało CI 7 dni?
Skontaktuj się z nami, pomożemy!