Kontrola cen transferowych

Ministerstwo Finansów ogłosiło komunikat określający kontrole transakcji pomiędzy powiązanymi podmiotami. Z treści komunikatu wynika iż Urząd Skarbowy badać będzie nie tylko ceny transferowe stosowane pomiędzy powiązanymi podmiotami, ale także zacznie kwestionować sens ekonomiczny przeprowadzanych transakcji pomiędzy podmiotami.

Ministerstwo Finansów przekazało informację iż w drugim kwartale  2016r. zostaną przeprowadzone kontrole dla tych podmiotów, którzy w latach ubiegłych nie opłaciły podatku CIT a wykazywały przychody lub ogromny rozwój przychodów.

Procedura administracyjno-sądowa, określająca ceny transferowe obejmuje następujące kolejno etapy:

– czynności sprawdzające,

– kontrolę podatkową,

– postępowanie podatkowe I instancji,

– postępowanie podatkowe II instancji,

– postępowanie sądowe przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym,

– postępowanie sądowe przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.